POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi użytkowniku ,
Digestive Cancers Europe („Administrator” lub „Spółka”) (VAT 0717.836.325) z siedzibą w Rue de la Loi 235/27 1040 Bruksela, Belgia jest Administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych za pośrednictwem aplikacji My DiCE Companion.  

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Wykorzystamy Twoje dane:
POZYCJE DANYCH KATEGORIA
Imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer identyfikacyjny i hasło Osobiste dane identyfikacyjne
Wzrost, waga Szczegóły fizyczne
Jakość życia (kwestionariusz) styl życia
Rodzaj choroby, objawy zgłaszane na skali, rodzaj leczenia, dobre samopoczucie, wyznaczanie celów. dane zdrowotne
dane dziennika Dane użytkowania
Ocena wiedzy (quiz) Inne dane
 

DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Będziemy wykorzystywać dane użytkownika do:
CEL KATEGORIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
Świadczenie usług polegających na: udostępnianiu użytkownikowi narzędzia umożliwiającego ocenę wiedzy na określone tematy, udostępnianiu użytkownikowi statystyk Osobiste dane identyfikacyjne, dane fizyczne, dane zdrowotne, styl życia, inne dane Wykonanie umowy i wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych specjalnych (danych dotyczących zdrowia) Tak, jeśli użytkownik nie przekaże nam takich danych i zgody, nie będziemy mogli świadczyć mu usług. Na czas trwania usługi i maksymalnie przez 24 miesiące od ostatniego dostępu. Następnie dane zostaną zanonimizowane
Wyniki statystyczne Dane fizyczne, dane zdrowotne, styl życia, inne dane Zgoda użytkownika Nie. Podanie nam swoich danych i wyrażenie zgody jest zawsze opcjonalne. Przez 24 miesiące po użyciu aplikacji będą one anonimizowane.
Bezpieczeństwo systemu Adres IP, dane dziennika Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszego systemu Tak. Dane te są gromadzone automatycznie. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji, przekażesz nam te dane. 6 miesięcy
 

CIASTECZKA

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych, a także dostarczania informacji właścicielom witryny.
Podczas korzystania z naszej aplikacji używamy plików cookie stron trzecich, Google Analytics, do zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego i szczegółów dotyczących wzorców zachowań odwiedzających. Informacje te są przetwarzane wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośrednią identyfikację osób. Używamy tych informacji, aby uzyskać zbiorcze statystyki dotyczące aktywności odwiedzających.
Informacje te są gromadzone wyłącznie za zgodą użytkownika. Stosujemy środki mające na celu ochronę gromadzonych informacji, które obejmują: ograniczenie ilości gromadzonych danych (w tym nieudostępnianie adresów IP firmie Google), ustalenie harmonogramu przechowywania, ograniczenie dostępu do naszych danych Google Analytics i regularne sprawdzanie naszego wykorzystania analityki. Przechowujemy dane analityczne przez 14 miesięcy od ostatniej wizyty użytkownika.  

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Esperity Health to aplikacja, która pozwala poszerzyć wiedzę na określone tematy i pomóc w radzeniu sobie z chorobą. Jesteśmy również zainteresowani zrozumieniem, ile nasi użytkownicy wiedzą na te tematy i uzyskaniem wyników statystycznych.
W związku z tym będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje o korzystaniu z naszej aplikacji, odpowiednio zanonimizowane, w celu uzyskania wyników statystycznych w zagregowanej i zanonimizowanej formie, które będziemy udostępniać stronom trzecim.  

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane użytkownika będą przekazywane naszym dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług IT i oprogramowania aplikacyjnego oraz konsultantom, którzy są naszymi podmiotami przetwarzającymi dane.
Będziemy udostępniać stronom trzecim wyłącznie anonimowe i zagregowane dane dotyczące wyników statystycznych, które uzyskamy w wyniku korzystania z naszych usług.  

GDZIE PRZETWARZANE SĄ DANE?

Nasza siedziba znajduje się w Europie, a dane użytkownika są przechowywane w Unii Europejskiej. Niektórzy z naszych dostawców (usługi IT, dostawca hostingu) działają poza Unią Europejską, na przykład w Stanach Zjednoczonych, dlatego dostęp do danych użytkownika może być możliwy z USA. Informujemy, że przekazywanie danych będzie miało miejsce wyłącznie w obecności odpowiednich zabezpieczeń, takich jak decyzja w sprawie adekwatności lub standardowe klauzule umowne dostarczone przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wskazanym poniżej.  

W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

Pamiętaj, że możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je i uzyskać ich usunięcie. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Ponadto użytkownik może otrzymać kopię swoich danych osobowych lub poprosić nas o przekazanie tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.
Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim kraju, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie administratora.
Jeśli użytkownik chce skorzystać z jednego z tych praw, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@digestivecancers.eu.
Join our community

Copyright: © 2023 My DiCE Companion Powered by Esperity  All Rights Reserved.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner