POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi użytkowniku,

ESPERITY BV („Administrator” lub „Spółka”) (BE 0848.466.027) z siedzibą w Clos Chapelle-aux-Champs 30, 1200 Bruksela jest administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających witrynę esperity.com.

1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ?

Wykorzystamy Twoje dane:

POZYCJE DANYCH

KATEGORIA

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP

Osobiste dane identyfikacyjne

Treść wiadomości

Inne informacje

język

Cechy osobiste

Twoja opinia i komentarze na temat korzystania z naszych usług

Inne informacje

Adresy IP i/lub nazwy domen komputerów i urządzeń końcowych używanych przez dowolnego użytkownika, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas takich żądań, metoda użyta do przesłania danego żądania do serwera, zwrócony rozmiar pliku, kod numeryczny odnoszący się do statusu odpowiedzi serwera (pomyślnie wykonany, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem komputerowym.

Dane przeglądania

2. DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Będziemy wykorzystywać dane użytkownika do

CEL

Kategoria DANE

PODSTAWA PRAWNA

CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Umożliwienie korzystania z witryny

Dane przeglądania

Wykonanie umowy

Tak. Dane te są gromadzone automatycznie podczas korzystania z witryny.

5 lat

Wyodrębnianie informacji statystycznych na temat korzystania z witryny

Dane przeglądania

Uzasadniony interes administratora w uzyskiwaniu anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej

Tak. Dane te są gromadzone automatycznie podczas korzystania z witryny.

5 lat

Odpowiadanie na wiadomości użytkownika, gdy ten kontaktuje się z nami lub wyraża swoją opinię na temat korzystania z Usługi

Osobiste dane identyfikacyjne

Wykonanie umowy

Nie. Podanie nam swoich danych jest zawsze opcjonalne. Jeśli jednak tego nie zrobisz, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania

Przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość (nie dłużej niż 3 miesiące)

Wysyłanie użytkownikowi wiadomości promocyjnych dotyczących naszych usług lub wydarzeń

Adres e-mail

Zgoda użytkownika

Nie. Podanie nam swoich danych jest zawsze opcjonalne. Jeśli jednak tego nie zrobisz, nie będziesz informowany o naszych usługach i wydarzeniach

24 miesiące

Bezpieczeństwo strony internetowej

Adres IP, dziennik

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej

Tak. Dane te są gromadzone automatycznie podczas korzystania z witryny.

6 miesięcy

3. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane użytkownika będą przekazywane naszym dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług IT i oprogramowania aplikacyjnego oraz konsultantom, którzy są naszymi podmiotami przetwarzającymi dane.

4. GDZIE PRZETWARZANE SĄ DANE?

Nasza siedziba znajduje się w Europie, a dane użytkownika są przechowywane w Unii Europejskiej. Niektórzy z naszych dostawców (usługi IT, dostawca hostingu) działają poza Unią Europejską, na przykład w Stanach Zjednoczonych, dlatego dostęp do danych użytkownika może być możliwy z USA. Informujemy, że przekazywanie danych będzie miało miejsce wyłącznie w obecności odpowiednich zabezpieczeń, takich jak decyzja w sprawie adekwatności lub standardowe klauzule umowne dostarczone przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

5. W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY UŻYTKOWNIKA W RADZENIU SOBIE Z PRAWAMI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

Pamiętaj, że możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je i uzyskać ich usunięcie. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Ponadto użytkownik może otrzymać kopię swoich danych osobowych lub poprosić nas o przekazanie tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim kraju, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które opiera się na uzasadnionym interesie administratora.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z jednego z tych praw, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@esperity.com.

6. CIASTECZKA

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie.

Join our community

Copyright: © 2023 My DiCE Companion Powered by Esperity  All Rights Reserved.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner