Warunki użytkowania

Witamy na naszej stronie internetowej. My DiCE Companion jest produktem firmy Esperity bv. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Esperity z Tobą w związku z tą stroną internetową. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej witryny.

Termin „My DiCE Companion”, nazwa marki esperity bv lub „my” lub „nas” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba znajduje się pod adresem Veldkapelgaarde 30, 1200 Bruksela. Numer rejestracyjny naszej firmy to 0848.466.027. Termin „użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnych informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli użytkownik zezwoli na korzystanie z plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przechowywane przez nas w celu wykorzystania przez osoby trzecie: adres e-mail lub numer telefonu przesłany za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ani my, ani osoby trzecie nie udzielamy żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji lub materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają jego określone wymagania.

Niniejsza strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiały te obejmują między innymi projekt, układ, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione w sposób inny niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie internetowej, które nie są własnością operatora ani nie są przez niego licencjonowane, są potwierdzone na stronie internetowej.

Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i/lub być przestępstwem.

Od czasu do czasu niniejsza witryna może również zawierać łącza do innych witryn internetowych. Linki te zostały udostępnione dla wygody użytkowników w celu uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą łącza.

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania ze strony internetowej podlegają prawu belgijskiemu. Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków: 1 lipca 2022 r.

Join our community

Copyright: © 2023 My DiCE Companion Powered by Esperity  All Rights Reserved.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner